Slovníček pokeru

Bad beat
List, který je poražen zpočátku slabým listem, jemuž přálo štěstí.

Bank
Peníze uprostřed stolu, o které bojují hráči, kteří zůstávají ve hře

Bank roll
Celková peněžní částka, kterou má hráč k dispozici.

Big Blind
Sázka, kterou musí uzavřít hráč, který sedí dvě místa nalevo od značky rozdávajícího. Je ve výši nižšího sázkového limitu ve hře, například ve hře 10-20 $ by big blind byla 10 $.

Blafování
Hráč sází, i když má slabý list, v naději, že díky tomuto zastíracímu manévru jeho list vyhraje.

Blind
Povinné sázky, které v hrách Hold'em a Omaha vkládají do banku první dva hráči před značkou rozdávajícího. Viz "small blind" a "big blind."

Board
Pět společných karet, které vidí všichni hráči a které mohou všichni použít pro svůj list.
 • Flop - Tři společné karty, které se rozdávají jako první.
 • Turn - Čtvrtá společná karta.
 • River - Pátá a poslední společná karta.

Bring-in
Ve Stud Pokeru: sázka, kterou je třeba uzavřít v úplně prvním sázkovém kole. Uzavřít sázku je obvykle povinen hráč s nejnižší kartou; v některých hrách tak musí učinit hráč s nejvyšší kartou. Sázka Bring-in se ovšem týká jen prvního sázkového kola. Ve všech dalších kolech má hráč s nejvyšším listem na stole MOŽNOST sázet jako první, ale nemusí vsadit.

Bust
„Bust“ neboli na mizině jste v případě, že prohrajete všechny žetony, popř. Váš celkový bank roll.

Call
Dorovnat, vsadit stejnou částku jako předcházející hráč.

Cap
V jakémkoli sázkovém kole lze přisadit maximálně třikrát. Poslednímu přisazení se říká „cap“.

Check-raise
Taktika, při níž hráč nejprve zvolí "check", čímž naznačí, že má špatný list, ovšem s úmyslem přisadit poté, co vsadí někdo jiný. Taktika check-raise je povolena ve všech pokerových hrách v kasinu; v některých hrách, které se hrají doma, se na ni pohlíží s nelibostí.

Check
Hráč předává možnost vsadit dalšímu, kdo je na řadě. Hráč nemůže zvolit "check", pokud už vsadil někdo jiný; v takovém případě musí sázku dorovnat (call), zvýšit (raise) nebo složit karty (fold). V případě, že dosud nikdo nevsadil, může hráč oznámit "check", čímž dává možnost vsadit dalšímu hráči.

Connector
Počáteční list se dvěma kartami, jejichž hodnoty jdou po sobě, např. J-10, A-K a 7-8.

Cracked
Když prohraje skvělý počáteční list se dvěma esy, říká se těmto esům „cracked“.

Dominated
List, který je horší než jiný list, je „dominován“. Například v situaci, kdy na boardu leží eso, je list ve složení eso a spodek horší než list ve složení eso a král. Dominovaný list má nižší kicker (J) a tím pádem i malou šanci na výhru.

Draw hand
List, který může vyhrát pouze se zapojením určité společné karty – nejčastěji se jedná o špinavou postupkou nebo fleš. Velmi dobrým listem „draw hand“ by byl například počáteční list pikových J10 s flopem pikových 8 a 9 a srdcovým esem. V takovém případě je pro postupku zapotřebí sedmička nebo dáma a pro fleš libovolný pik. Pokud je rozdána piková dáma nebo piková sedmička, pak máte dokonce postupku v barvě! Ale pokud není rozdána ani jedna z těchto karet, nemá list žádnou hodnotou.

Drawing dead
List, který nemůže vyhrát, i když ještě nebyly rozdány všechny společné karty.

Edge
Postupem času štěstí dohoní smůla a o úspěchu rozhodují jen zkušenosti a přehled. „Edge“ znamená mírnou výhodu, kterou má hráč nad ostatními díky lepším znalostem hry, většímu počtu žetonů nebo lepší pozici.

Fifth Street
Pátá společná karta v hrách Hold'em nebo Omaha (v těchto hrách se 5th street častěji nazývá "river"). Někdy se tento výraz používá pro označení páté karty, kterou hráč dostane ve hře 7 Card Stud.

Fish
Přezdívka pro špatné hráče, kteří pravidelně prohrávají – obvykle tento výraz používají lepší hráči.

Flat call
Dorovnání sázky protihráče v situaci, kdy by zvýšení bylo schůdnější.

Flop
V hrách Hold'em nebo Omaha první tři společné karty, které se vyloží všechny najednou.

Fold
Složit karty, vystoupit ze hry.

Fourth Street
Čtvrtá společná karta v hrách Hold'em nebo Omaha (v těchto hrách se 4th street častěji nazývá "turn."). Někdy se tento výraz používá pro označení čtvrté karty, kterou hráč dostane ve hře 7 Card Stud.

Freeroll
Turnaj, na němž se neplatí vstupní poplatek.

Grinder
Hráč, který vytrvale hraje celé hodiny s úmyslem pomalu, ale jistě nasbírat velký bank roll.

Gut shot
List typu „draw hand“, jehož držitel doufá, že obdrží určitou kartu, např. pro sestavení Inside Straight, třebaže je to velmi nepravděpodobné.

Heads-up
Pokerová hra jednoho proti jednomu.

Hole cards
Počáteční list. Někdy se těmto kartám říká také „pocket cards“.

Inside straight
Při flopu s pětkou, devítkou a dámou, a s šestkou a sedmičkou v ruce by doplněním osmičky vznikla Inside straight!

Karty "hole"
Karty, které jsou lícem dolů a ostatní hráči je nemohou spatřit.

Kicker
Pokud mají dva hráči stejné listy, např. stejný pár, je nejvyšší karta, která není součástí páru, označována jako „kicker“ a rozhoduje o výhře. Viz heslo Dominated.

Limit
Dolarová hodnota sázky blind. Určuje, o jakou částku ve hře jde. Při hře s limitem 50 $ potřebujete mnohem větší počet žetonů než při hře s limitem 0,50 $.

Limping
Dorovnání sázky big blind při pre-flopu.

Nuts ("eso v rukávu")
Nejlepší možný list. Tento výraz se téměř vždy používá v souvislosti s konkrétním listem (jinak by byl "nuts" výraz pro královskou postupku v barvě). Například ve hře Hold'em hráč, který má 8-9, by měl "eso v rukávu", pokud by flop byl 6-7-10. V tuto chvíli je nejlepším možným listem špinavá postupka 6-7-8-9-10. Pokud by však karta "turn" byla spodek a karta "river" by byla královna, měl by "eso v rukávu" hráč, který by měl A-K, - měl by špinavou postupku 10-J-Q-K-A.

Open-ended straight
List „draw hand“, který by při doplnění z jedné nebo z druhé strany dal špinavou postupku. V případě, že se flop skládá ze spodka a desítky a hráč má v listu dámu a krále, drží tento hráč tzv. „open-ended straight“, která může být dokončena esem nebo devítkou. Viz také Inside straight.

Outs
Celkový počet hráčových šancí na výhru banku na základě aktuální herní situace. Pokud má například 99 a k sestavení vítězného listu by potřeboval další devítku, měl by tento hráč celkem dvakrát „out“.

Over card
Jedna z „pocket cards“, jejíž hodnota je vyšší než hodnota nejvyšší karty, která momentálně leží na boardu. Eso a král jsou tak „over cards“ ve srovnání s pětkou, sedmičkou a spodkem ve flopu.

Počáteční list
Obě karty lícem dolů, které každý hráč dostane na začátku hry.

Pocket pair
Pocket cards, jež se skládají ze dvou karet stejné hodnoty, např. dvě esa, dva králové, dvě sedmičky nebo dvě dvojky.

Poplatek
Částka, kterou si kasino strhne z banku, aby na pokerové hře vydělalo. Při hrách s nízkým limitem si kasino obvykle strhne z banku určité procento, obvykle maximálně 10 % banku. Při hrách s vyšším limitem vydělává kasino tak, že hráčům buď účtuje hodinový poplatek za hru nebo vybírá poplatek pokaždé, když má hráč značku rozdávajícího.

Pozice
Pozice hráče ve vztahu ke značce dealera. Když se značka přesune, změní se i pozice hráče. Jedná se o následující pozice:

 • První - První tři místa nalevo od značky (za ní). Pozice, po níž hráči touží nejméně, protože zde musí hrát jako první.
 • Střední - Místa 4 až 7 za značkou.
 • Poslední - Pozice 8 a 9. Hráči na této pozici mají výhodu, protože už znají kroky ostatních hráčů.
 • Na značce - Toto místo je na řadě jako poslední a jako takové má výhodu oproti ostatním pozicím.

Pročistit pole
Sázení nebo přisazování v naději, že vyřadíte některé hráče, jejichž listy jsou v současnosti horší než váš list, ale kteří by se mohli zlepšit, pokud by zůstali ve hře.

Ante
Malá peněžní částka, kterou každý hráč vloží do banku. Ante se používají ve hrách Stud a Draw, nikoli však v hrách Hold'em nebo Omaha.

Rag
Společná karta s nízkou hodnotou, která pravděpodobně nebude mít žádný vliv na výsledek listu.

Ring game
Hra u jednoho stolu, při níž se všechny platby a výhry vyplácejí přímo z žetonů účastníků. Každý list se posuzuje zvlášť, takže hráči se mohou kdykoli přidat nebo odejít. Při turnajové hře vklady naopak putují do společného cenového banku, který je na konci rozdělen mezi nejlépe umístěné hráče.

River
V hrách Hold'em nebo Omaha pátá a poslední společná karta. Někdy se také nazývá fifth street.

Rock
Hráč, o němž je známo, že je velmi konzervativní. Obvykle sází nebo přisazuje pouze tehdy, když má velmi silný list.

Sázková kola
Každá pokerová hra se skládá ze čtyř sázkových kol, která začínají u prvního hráče nalevo od značky dealera. Jedná se o následující kola:
 • Pre-flop - Sázkové kolo před flopem.
 • Kolo Flop - Byl rozdán flop a začíná sázení.
 • Kolo Turn - Byl rozdán turn a začíná sázení.
 • Kolo River - Čtvrté a poslední sázkové kolo. Následuje showdown.

Set
Pár z Pocket cards, který společně s jednou ze společných karet dává trojici.

Showdown
Všichni dosud aktivní hráči po posledním sázkovém kole vyloží své karty, na jejichž základě je pak stanoven vítěz.

Small Blind
Sázka, kterou musí uzavřít hráč, který sedí bezprostředně nalevo od značky rozdávajícího. Obvykle se rovná jedné polovině nižšího sázkového limitu ve hře, například ve hře 10-20 $ by small blind byla 5 $. Příležitostně je small blind jiným zlomkem sázky big blind.

Společné karty
Pět karet na stole, které sdílejí všichni hráči.

Stack the pot
Vyhrát banka a přidat jej k vlastním žetonům.

Steam
Když hráč ztratí hlavu a začne hrát špatně, „kouří se“ z něj (steam).

Streak
Mít „šťastnou ruku“ a vyhrávat s jakýmikoli rozdanými kartami.

Suited/ off suit
Karty stejné/různé barvy. Počáteční list stejné barvy – srdce, kříže, piky nebo kára.

Action
Jiný výraz pro "sázení".

Tells
Modely chování určitého hráče, které umožňují odhadnout jeho kroky a strategii.

Tilt
Kompletně se zbláznit a hrát jako šílenec. To se stává nejčastěji v situaci, kdy hráč dostal několik bad beats za sebou.

Trap
Nalákat jiné hráče, aby zůstali ve hře a pokud možno navýšili bank v situaci, kdy si jste naprosto jistí, že vyhrajete.

Značka rozdávajícího
Označení virtuálního krupiéra, které se po každém kole přesouvá od hráče k hráči ve směru hodinových ručiček. Hráč se značkou je vždy poslední na řadě. Hráč nalevo od značky je tedy logicky v pozici na začátku a je vždy jako první na řadě.

Přezdívky listů

AA Pocket Rockets, Bullets, American Airlines
KK Cowboys, King Kong
QQ Double date, Canadian Aces (kanadská esa), Siegfried a Roy
JJ Fish hooks (rybí háčky)
99 Wayne Gretzky
88 Snowmen (sněhuláci)
77 Sunset strip (západ slunce)
66 Route 66
55 Speed limit (rychlostní limit)
1 44 Magnum, Sail boat (plachetnice)
33 Crabs (krabi)
22 Ducks (kachny)
AK Big slick
AQ Big chick
AJ Black Jack, Jack-ass
KQ Royalty, Marriage
KJ Kojak
J5 Jackson five
Q3 Gay waiter
95 Dolly Parton
A8 Dead man's hand (list mrtvého muže) V roce 1876 byl hráč jménem Wild Bill Hickock zastřelen poté, co vyhrál s listem v tomto složení!
K9 Canine
J4 Flat tyre (prázdná pneumatika)


Chat

Nh Nice hand (pěkné karty)
vnh Very nice hand (moc pěkné karty)
Gg Good going (jde to dobře)
Lol Laugh out loud (hlasitý výsměch)
Tu Thank you (díky)
wtf What the f ***? ( Co to k*** znamená?)
str8 Straight (špinavá postupka)
wp Well played (dobrá hra)
Vítáme Vás na portále ePoker.cz, který je charakteristický svým rozsáhlým a přehledným obsahem. Jednotlivé sekce nabízejí možnosti, jak se s pokerem seznámit po stránce teorie, tak také praxe.Celý web je nastaven pro potřeby každého pokerového hráče, který chce přímo hrát poker online přes bwin nebo se zaměřit na teorii v podobě praktických rad, pravidel či novinek, poskytovaných v audiovizuální nebo textové podobě. Ještě než přejdete ke hraní online pokeru, využijte možnosti krátkého návodu, co vše Vám můžeme poskytnout. Hlavní lišta nabízí několik užitečných sekcí, vhodných pro všechny poker hráče. Sekce Jak hrát poker nabízí základní tipy a rady, důležité informace o této hře. Pravidla pokeru umožní všem hráčům předejít jakýmkoliv případným rozepřím při hraní a jsou tak důležitou sekcí portálu ePoker.cz. Zajímá Vás samotná hra poker a různé pikantnosti s ní spojené? Pak je tu pro Vás sekce „O hře poker“. Zajímavou sekcí je především Historie Pokeru, kde se dozvíte nepřeberné množství informací. Sekce Novinky na ePoker.cz sdružují veškeré aktuality ze všech sekcí. Proto Vám díky poslední jmenované sekci nic neunikne. Hrát online poker bwin je pak tou nejlepší odměnou pro každého hráče, který chce prodat své hráčské dovednosti a zkušenosti. Přejeme Vám, aby pro Vás byl online poker především dobrou zábavou !