Jak hrát poker

Sází se ve všech pokerových variantách. Tzn., že ještě než hráč vyloží karty a vyhraje bank (za předpokladu, že má nejlepší list), musí vyrovnat sázky ostatních hráčů. Počet sázkových kol se v jednotlivých pokerových variantách liší. Ale nezávisle na variantě probíhají jednotlivá sázková kola podle podobného modelu.

Typické sázkové kolo

V typickém sázkovém kole už je bank, který obsahuje sázky z předchozích kol. Na základě pravidel té které pokerové varianty je stanoveno, který hráč podá první sázku. Poté následuje hráč po jeho levici a tak dále, dokud si všichni hráči u stolu nevsadili.

Fold, Check, Bet nebo Raise

Když jste se sázením na řadě vy, máte více možností. Pokud s listem nejste spokojeni, můžete učinit Fold (složit karty, učinit “pass”), tj. položit váš list lícem dolů na stůl a přenechat bank ostatním hráčům. Pokud v tomto kole nikdo z nich nevsadil, můžete zvolit možnost Check.

Check (vyčkat) znamená zůstat i bez sázky ve hře a v sázení nechat pokračovat dalšího hráče po vaší levici.
V případě, že už si v tomto sázkovém kole před Vámi někdo vsadil, nemůžete učinit Check. Můžete ještě složit karty, ale pokud chcete hrát, musíte dorovnat sázku (Call) nebo ji zvýšit, přisadit si (Raise).

Call (dorovnat) znamená vložit sázkový vklad ve stejné výši poslední sázky.

Raise (zvýšit, přisadit si) znamená vsadit částku vyšší než vklad poslední sázky.

Příklad
Když si hráč před vámi vsadí 1,- $, můžete dorovnat vsazením 1,- $ nebo zvýšit vsazením více než 1,- $.

Konec sázkového kola

Poté, co všichni hráči složili karty (Fold) nebo dorovnali (Call), je sázkové kolo u konce. Následuje rozdání další karty. Pokud se jednalo o poslední sázkové kolo, jsou dosud aktivní listy porovnány a je stanoven vítěz banku. Této situaci se říká Showdown.

Výhra bez nutnosti ukázat list

V případě, že vsadíte nebo zvýšíte, a všichni zbývající hráči zvolí Fold (složí karty), vyhráváte bank, aniž byste museli ukazovat váš list. To se v pokeru stává často a to je také důvod, proč v této hře blafovat. Blafování sice není tak hojné, jak se má zato, ale je to typická součást pokerové hry.

První kolo sázek

První sázkové kolo je o něco komplikovanější než typická sázková kola, která jsme právě popsali výše.

Blinds nebo Antes
Ještě než se vůbec začnou rozdávat karty, musí někteří nebo všichni hráči vložit do banku povinnou sázku, buď Blinds nebo Antes (viz níže). Tak vznikne počáteční částka v banku, o kterou lze hrát. Kdyby nebyl žádný z hráčů nucen vsadit, mohli by všichni hráči jen tak sedět u stolu a čekat na nejlepší list ještě než vůbec začnou hrát, a nic by je to nestálo.

Poté, co byly podány povinné sázky a rozdány karty, začíná první kolo sázek. Další hra závisí na tom, zda se jako povinné sázky použijí Blinds nebo Antes.

Hra s Antes

Ante je povinná sázka, kterou musí podat všichni hráči ještě před rozdáním karet. Většinou se jedná o 10% tzv. Small Bet (tj. nízké sázky při hrách s pevně stanoveným limitem).

Když jsou karty rozdány, stanoví se, který hráč podle pravidel té které pokerové varianty vsadí jako první. Poté, co vsadil první hráč, je na řadě hráč po jeho levici. Tímto způsobem se pokračuje kolem celého stolu, dokud není u konce typické sázkové kolo, jak je popsáno výše.

Hra s Blinds

Blind je povinná sázka, kterou musí podat určití hráči ještě před rozdáním karet. Většinou musí každý z obou hráčů po levici rozdávajícího vsadit Blind. V normálním případě podá první hráč nižší sázku, tzv. Small Blind, a druhý hráč podá vyšší sázku, tzv. Big Blind.

Na rozdíl od Antes jsou sázky Blinds považovány za “živé”, tj. aktivní sázky. V prvním sázkovém kole mají platnost sázky.

Po rozdání karet zahájí hráč nalevo od Big Blind první sázkové kolo. Jelikož Big Blind platí jako sázka, nemůže tento hráč zvolit Check (vyčkat). Může sice složit karty (Fold), ale chce-li zůstat ve hře, musí buď dorovnat (Call) nebo zvýšit (Raise).
Chce-li dorovnat, musí podat sázku, která odpovídá výši Big Blind. Chce-li zvýšit, musí do banku podat sázku, která odpovídá nejméně dvojnásobku Big Blind.
Sázení pak pokračuje ve směru hodinových ručiček jako v typickém sázkovém kole, jak je popsáno výše.

Small Blind
Pokud sedíte na pozici Small Blind, můžete ve chvíli, kdy jste se sázením na řadě, složit karty (Fold), dorovnat (Call) nebo zvýšit (Raise). Jelikož Small Blind platí jako sázka, je pro vás o něco levnější dorovnat (Call). Když je například Small Blind 1,- $, musíte v případě, že chcete dorovnat sázku 4,- $, vložit do banku další 3,- $. Dorovnat znamená podat sázku, která je stejně vysoká jako poslední sázka, ale protože jsou Blinds “živé”, můžete zahrnout vaši Small Blind do částky, kterou potřebujete k dorovnání.

Big Blind
Pokud sedíte na pozici Big Blind, můžete ve chvíli, kdy jste se sázením na řadě, rovněž složit karty (Fold), dorovnat (Call) nebo zvýšit (Raise). Jelikož i Big Blind platí jako sázka, je teď pro vás dorovnání dokonce ještě levnější. Pro dorovnání poslední sázky potřebujete částku, která odpovídá poslední sázce minus výše Big Blind.

Když je například Big Blind 2,- $ a jeden z hráčů vsadil 4,- $, můžete dorovnat tím, že do banku vložíte prostě jen další 2,- $.

Check při Big Blind
Pokud sedíte na pozici Big Blind, probíhá první kolo sázek trochu jinak. Když jste na řadě se sázením a žádný hráč nezvýšil vaši Big Blind, můžete zvolit Check (vyčkat) nebo vsadit.

Tato situace se od typického sázkového kola poněkud liší, a pro začátečníka může být matoucí. Ale stačí trocha cviku a tento trik si rychle osvojíte!

Showdown

Pokud je po posledním kole sázek ve hře více než jeden hráč, přichází tzv. Showdown. Zbývající hráči ukážou svoje karty a vyhrává ten, kdo má nejlepší list.

V Showdown začíná hráč, který jako první podal poslední sázku, tj. ten, který podal sázku, kterou všichni dorovnali.

Příklad
Když jeden hráč vsadí 5,- $, další složí karty a další dorovná, musí první hráč odkrýt karty jako první.

Příklad
Když jeden hráč vsadí 10,- $, druhý zvýší na 20,- $ a první hráč zvýšenou sázku dorovná, musí druhý hráč ukázat své karty jako první, protože jako první vsadil 20,- $.

Prohra bez nutnosti ukázat list

Když během Showdown ukáže jeden z hráčů své karty, které jsou lepší než vaše, nemusíte už váš list odkrývat.
Vítáme Vás na portále ePoker.cz, který je charakteristický svým rozsáhlým a přehledným obsahem. Jednotlivé sekce nabízejí možnosti, jak se s pokerem seznámit po stránce teorie, tak také praxe.Celý web je nastaven pro potřeby každého pokerového hráče, který chce přímo hrát poker online přes bwin nebo se zaměřit na teorii v podobě praktických rad, pravidel či novinek, poskytovaných v audiovizuální nebo textové podobě. Ještě než přejdete ke hraní online pokeru, využijte možnosti krátkého návodu, co vše Vám můžeme poskytnout. Hlavní lišta nabízí několik užitečných sekcí, vhodných pro všechny poker hráče. Sekce Jak hrát poker nabízí základní tipy a rady, důležité informace o této hře. Pravidla pokeru umožní všem hráčům předejít jakýmkoliv případným rozepřím při hraní a jsou tak důležitou sekcí portálu ePoker.cz. Zajímá Vás samotná hra poker a různé pikantnosti s ní spojené? Pak je tu pro Vás sekce „O hře poker“. Zajímavou sekcí je především Historie Pokeru, kde se dozvíte nepřeberné množství informací. Sekce Novinky na ePoker.cz sdružují veškeré aktuality ze všech sekcí. Proto Vám díky poslední jmenované sekci nic neunikne. Hrát online poker bwin je pak tou nejlepší odměnou pro každého hráče, který chce prodat své hráčské dovednosti a zkušenosti. Přejeme Vám, aby pro Vás byl online poker především dobrou zábavou !